ಅನ್-ನಾಸ್

an-naas

ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ (ಆರಂಭಿಸುವೆ); ಅವನು ಮಹಾ ಕರುಣಾಮಯಿ, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವು ಶಾಶ್ವತ!

ಪದೇಪದೇ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ (ಮನುಷ್ಯರನ್ನು) ಚಂಚಲಚಿತ್ತರಾಗಿಸುವನ ಕಾಟದಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ/ಸಂರಕ್ಷಕ, ಮನುಷ್ಯರ ಅಧಿಪತಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಆರಾಧ್ಯನಾದ (ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ) ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ – ಎಂದು (ಓ ಪೈಗಂಬರರೇ) ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರಂತರ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. [ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಡುವವರಲ್ಲಿ] ಕೆಲವರು ‘ಜಿನ್ನ್’ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ; (ಇನ್ನು ಕೆಲವರು) ‘ಮನುಷ್ಯ’ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ! [1-6]

Advertisements

3 thoughts on “ಅನ್-ನಾಸ್

  1. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಭಾಷಾಂತರದ ಅಲ್ ಬಕರದ
    ಆಯತ್ತುಲ್ ಖುರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಸ್ ‘ನ್ನು ಓದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

    Like

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s