ಅಲ್-ಕಾರಿ’ಅಃ

101alqaariah

ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆ); ಅವನು ಅಪಾರ ದಯೆ ತೋರುವವನು, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವು ಚಿರಂತನ!

ಅದೊಂದು ಭಾರೀ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಪ್ಪಳಿಕೆ! ಭಾರೀ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಆ ಅಪ್ಪಳಿಕೆಯು ಏನಿರಬಹುದು!? ಆ ಭಯಂಕರವಾದ (ಅನಾಹುತಕಾರಿ) ಆಘಾತವು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು!? ಆ ದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಚದುರಿಬಿಟ್ಟ ಪತಂಗಗಳಂತಾಗುವರು; ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಂಜಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ (ಹಾರಾಡುವುವು)! ಆಗ ಯಾರ (ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ) ತಕ್ಕಡಿಯು ಭಾರವಾಗಿ ತೂಗುವುದೋ ಅವನು (ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ) ಐಶಾರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕು ಪಡೆಯುವನು. ಇನ್ನು, ಯಾರ (ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ) ತಕ್ಕಡಿಯು ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದೋ (ನರಕದಲ್ಲಿನ) ತಳ ರಹಿತ ಕೂಪವು ಅವನ ಅಂತಿಮ ತಾಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. ಅದೇನೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರೇನು? ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿಯುವ (ನರಕದ) ಬೆಂಕಿಯದು! [1-11]

Advertisements

One thought on “ಅಲ್-ಕಾರಿ’ಅಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s