ಅಲ್-ಘಾಶಿಯಃ

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ನಾನು ಓದಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ)!

ಹಠಾತ್ತನೆ ಕವಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಪತ್ತಿನ (ಅರ್ಥಾತ್ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ) ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದೆಯೇ? (ಹಲವರ) ಮುಖಗಳು ಅಂದು ಖಿನ್ನವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವುವು. ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾರಣ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವುವು. (ಅಂಥವರು) ಭುಗಿಲೆದ್ದುರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಲಿರುವರು; ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿದ ಕಡುಕಹಿಯಾದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ತಿನ್ನಲು ಸಿಗದು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. [1-7]

(ಹಲವರ) ಮುಖಗಳು ಅಂದು ಹರ್ಷದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಕಾರಣ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರುವುವು. (ಅಂಥವರು) ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು (ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ) ಅಸಂಗತ/ನಿರರ್ಥಕ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಾರರು. ಅದರಲ್ಲಿ (ಅವರಿಗೆ) ಹರಿಯುವ ಚಿಲುಮೆಗಳಿವೆ; ಎತ್ತರದ ಸುಖಾಸನಗಳಿವೆ; ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟ ಪಾನಪಾತ್ರೆಗಳಿವೆ; ಸಾಲಾಗಿಡಲಾದ ಒರಗು-ದಿಂಬುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಲಾದ ಅನರ್ಘ್ಯ ಜಮಖಾನೆಗಳಿವೆ! [8-16]

(ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ) ಆ ಜನರು ಒಂಟೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಾಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? [17-20]

(ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರೇ,) ನೀವಿನ್ನು ಅವರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೌತ್ಯವು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ! ಅವರ ಮೇಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಉಪದೇಶದಿಂದ ವಿಮುಖನಾದವನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವನನ್ನು (ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ) ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅಂಥವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನು ಅತಿಭಯಂಕರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. [21-24]

(ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ) ಅವರು ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೇ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊಣೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು! [25-26]

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s