ಅಲ್-ಬಲದ್

ಅಪಾರ ದಯಾಳುವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ (ನಾನು ಆರಂಭಿಸುವೆನು)!

ಹೌದು! ನಾನು ಈ (ಮಕ್ಕಃ) ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. (ಪೈಗಂಬರರೇ,) ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ (ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿಯೇ) ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಂದೆಯಾದ [ಆದಿ ಮಾನವನೂ ನಬಿ/ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ ಆದಮ್] ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಜನಿಸಿದ (ಸಕಲ ಮಾನವ) ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯನ (ಬದುಕನ್ನು) ಸಂಕಷ್ಟ/ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.

(ಹಾಗಿರುವಾಗ) ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹಿಡಿತವೂ/ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು [ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು] ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತನು (ಅಹಂಭಾವ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ) ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. (ಅವನ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು) ಯಾರೂ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿರುವನೇನು? {1-7}

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ (ನೋಡಲು ಶಕ್ತವಾದ) ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವಲ್ಲವೇ? (ಮಾತನಾಡಲು) ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೂ ತುಟಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ? (ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕು / ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂಬ) ಎರಡು ಸುವ್ಯಕ್ತ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. {8-10}

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ‘ದುಸ್ತರ ಹಾದಿ’ (ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ) ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆ ‘ದುಸ್ತರ ಹಾದಿ’ ಯು ಯಾವುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರೇನು? [ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ] ದಾಸ/ಗುಲಾಮರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವುದು; ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸುವುದು; ಜೊತೆಗೆ [ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಏಕತೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನ, ಪ್ರವಾದಿತ್ವವೇ ಮುಂತಾದ ‘ಈಮಾನ್’ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ] ಧೃಡ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಹನೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು [ಇದುವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಆ ‘ದುಸ್ತರ ಹಾದಿ’ ಯಾಗಿದೆ]. {11-17}

ಇವರೇ (ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನ) ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು! ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ‘ಆಯತ್’ [ಅರ್ಥಾತ್: ಅಲ್ಲಾಹ್ ನ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಪುರಾವೆ] ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೋ ಅವರೇ (ಭಾಗ್ಯಹೀನರು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನ) ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ಅಂಥವರನ್ನು ನರಕಾಗ್ನಿಯು (ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ) ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದು! {18-20}

Advertisements

One thought on “ಅಲ್-ಬಲದ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s